Region
autor: Radio Leliwa | 14.06.2018

Dębica: Umowa na utworzenie Dziennego Domu Senior + podpisana!

Dębica: Umowa na utworzenie Dziennego Domu Senior + podpisana!
Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy wszystkich aktywnych seniorów z terenu gminy Dębica. Niebawem ruszy tu Dzienny Dom Seniora. Zastępca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula podpisał umowę na prace budowlane 'Aktywny Senior w Gminie Dębica'. Zadanie polega na dostosowaniu mało użytkowanego budynku, pełniącego funkcje Domu Strażaka w miejscowości Kochanówka, do potrzeb seniorów, w tym osób niepełnosprawnych oraz jego wyposażenie. W wyniku realizacji zadania powstanie miejsce spotkań dla seniorów, w którym realizowane będą programy motywujące do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych oraz miejsce dziennej opieki dla osób w wieku 60+. Dzienny Dom Senior + umożliwi seniorom aktywne spędzanie wolnego czasu oraz przyczyni się do ich zaktywizowania oraz zaangażowania w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W wyniku podjętych prac remontowo - budowlanych zmieni się funkcjonalność budynku, który spełni wszystkie warunki niezbędne do utworzenia i działania dziennego Domu Senior+' .
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy