Region
autor: Dominik Siatrak | 19.06.2017

Połaniec: Premier wyznaczy komisarza

Połaniec: Premier wyznaczy komisarza
Premier Beata Szydło wyznaczy komisarza który pokieruje pracą Urzędu Miasta i Gminy Połaniec pod nieobecność burmistrza. Procedura jest koniecznością, ponieważ dotychczasowy burmistrz został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Ma to związek z zatrzymaniem go w zeszłym tygodniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zarzutami postawionymi przez Małopolski Oddział Prokuratury Krajowej. Jaceki T. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu uzyskania korzyści majątkowej, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Urzędujący burmistrz nie miał zastępcy, dlatego przewodniczący rady miejskiej w Połańcu stosując się obowiązujących przepisów poinformował o zaistniałej sytuacji wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek. Wojewoda z kolei występuje do premier rządu o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję burmistrza.
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy