Region
autor: Radio Leliwa | 06.03.2013

Świętokrzyskie: Stypendia dla najzdolniejszych uczniów rozdane

Świętokrzyskie: Stypendia dla najzdolniejszych uczniów rozdane
204 świętokrzyskich uczniów otrzymało stypendia przyznane przez Zarząd Województwa. Dyplomy potwierdzające ich otrzymanie odebrali z rąk członka zarządu Piotra Żołądka. Gratulacje złożyła im także Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty. 'Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego' wdraża Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. Celem programu jest wsparcie uczniów, którzy przejawiają szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznym, którym jednak sytuacja materialna ich rodzin nie pozwala w pełni rozwijać talentów i zainteresowań. W tym roku o stypendia ubiegało się 672 osoby. Przyznano 204 stypendia. Wartość każdego z nich wynosi 3 600 zł. W czterech dotychczasowych edycjach programu stypendia, w łącznej kwocie około 2,5 mln zł, otrzymało blisko 800 świętokrzyskich uczniów. (Marcin Gabrek)
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy