Region
autor: Radio Leliwa | 14.09.2018

Tuszów Narodowy: Dotacja na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuszowie Narodowym

Tuszów Narodowy: Dotacja na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuszowie Narodowym
Gmina Tuszów Narodowy otrzymała ponad 232 tyś. złotych dotacji na rozbudowę wraz z doposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuszowie Narodowym. Dzięki tej dotacji z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wykonane zostały m.in. wiaty na kontenery i brama do drugiego wyjazdu wraz z utwardzeniem drogi, co poszerzyło plac manewrowy. Ponadto wykonano dodatkowe oświetlenie całego placu. Mówi wójt gminy , Andrzej Głaz.
Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuszowie Narodowym przyjmowane są nieodpłatnie z gospodarstw domowych na terenie gminy Tuszów Narodowy, w ramach pobranej opłaty na podstawie złożonych deklaracje na odbiór odpadów. (Tomasz Łępa)
Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy